گروه فعاليت‌های قرآنی: رئيس اداره آموزش مركز هماهنگی، توسعه و ترويج فعاليت‌های قرآنی كشور از برگزاری دوره تربيت مدرس ترجمه و مفاهيم قرآن كريم طی ارديبهشت‌ماه سال جاری با حضور 40 نفر در قم خبر داد.

«مرتضی خدمتكار»، رئيس اداره آموزش مركز هماهنگی، توسعه و ترويج فعاليت‌های قرآنی كشور، در گفت‌وگو با خبرگزای قرآنی ايران (ايكنا) ضمن اعلام اين خبر افزود: دوره تربيت مدرس ترجمه و مفاهيم قرآن كريم طی نيمه ارديبهشت ماه در قم برگزار می‌شود؛ بدين صورت كه نفرات برتری كه در آزمون‌ ورودی اين دوره موفق به كسب نمره حد نصاب بشوند، شناسايی و گزينش می‌شوند و در اين دوره شركت می‌كنند.
وی افزود: شركت‌كنندگان بعد از طی اين دوره‌ها می‌توانند به عنوان مربی متخصص، دوره‌های تربيت مربی را در استان‌های خود برگزار كنند. در آزمون ورودی اين دوره‌ها در مراكز استان شركت‌كنندگان بستگی به ظرفيت موجود، از پنج نفر تا بيست نفر بودند.
رئيس اداره آموزش مركز هماهنگی، توسعه و ترويج فعاليت های قرآنی كشور درباره ظرفيت شركت‌كنندگان در اين دوره بيان كرد: بايد در نظر داشت از آن‌جا كه اين اولين دوره سراسری تربيت مدرس ترجمه و مفاهيم قرآن كريم بوده است، در تعداد محدودتری از متقاضيان ثبت نام به عمل آمد.
وی گفت: آزمون دوره تربيت مدرس ترجمه و مفاهيم قرآن كريم به همت مركز هماهنگی، توسعه و ترويج فعاليت‌های قرآنی كشور و ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراكز استان‌ها طی روز 12 اسفندماه سال 89 برگزار شد كه در آن نزديك به 450 نفر شركت كردند كه از اين تعداد 40 نفر گزينش می‌شوند تا در دوره‌ای كه در قم برگزار می‌شود، شركت كنند.
خدمتكار تصريح كرد: دارندگان كارشناسی ارشد رشته‌های مرتبط با علوم قرآن، ادبيات عرب، الهيات و سطح دو حوزه علميه در اولويت انتخاب هستند و داشتن حداقل پنج سال سابقه فعاليت در زمينه آموزش مفاهيم قرآن كريم از شرايط ورود بوده است.
وی با ذكر ديگر شرايط شركت در اين دوره خاطرنشان كرد: قبولی در آزمون ورودی و كسب نمره قبولی در آزمون‌ها و مصاحبه‌های شفاهی از ديگر شرايط شركت‌كنندگان در نخستين دوره تربيت مدرس ترجمه و مفاهيم قرآن كريم است.