قائم مقام وزير فرهنگ وارشاد اسلامي گفت: بزرگترين مصداق عمل به قرآن كريم تاسيس جمهوري اسلامي در كشورهاي مختلف است.

به گزارش ايرنا حجت الاسلام 'حميد محمدي' روز دوشنبه در گردهمايي فعالان قرآني استان همدان در سالن اجتماعات اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي اين شهر همچنين گسترش ميزان توليد متن و فيلمنامه را باتوجه به گستره اثرگذاري آن براي آموزش قرآن كريم ضروري دانست.
وي با اشاره به جذابيت و اثرگذاري پخش سريال يوسف پيامبر در انتقال آموزه هاي ديني و توسعه معنويت در منطقه خاورميانه تصريح كرد: با توسعه اينگونه فعاليت ها مي توان معنويت قرآني را گسترش داد.
وي همچنين بر اهميت توسعه فعاليت هاي قرآني تاكيد كرد و گفت: توسعه اين فعاليت ها بدون توجه به رشد فرهنگ قرآني نتيجه بخش نخواهد بود.
رييس مركز همايش، توسعه و ترويج فعاليت هاي قرآني كشور اضافه كرد: بايد در اين زمينه سه مقوله شناخت قرآن، ايمان به قرآن و داشتن رفتارهاي قرآني را مدنظر قرار داد.
محمدي افزود: اگر رفتارهاي قرآني محقق شود بيانگر اين است كه شناخت و ايمان به قرآن نيز محقق شده است لذا در جريان دستيابي به اين هدف بايد در زمينه سازي براي تحقق اين سه مقوله تعادل و توازن برقرار شود.
وي با تاكيد براينكه جامع نگري در فعاليت هاي قرآني نيز ضروري است، گفت: البته نبايد حركت هاي سنتي گذشته را از ياد برد و يا نبايد تنها به آنها اكتفا كرد بلكه بايد با بهره گيري از شيوه هاي جديد متناسب با شرايط زمان امكان ترويج قرآن را فراهم كرد.
وي اظهار داشت: در شرايطي كه هزاران شبكه اينترنتي و ماهواره اي تهاجم همه جانبه اي را عليه انقلاب و قرآن با هدف تخريب نسل جوان ساماندهي كرده بايد با كارهاي با جاذبه زمينه جذب جوانان و مقابله با اين هجمه ها را فراهم كرد.
وي بيان كرد: قرآن با معارف در عقل و با هنرش در قلب ها نفوذ مي كند چراكه قرآن كريم مملو از اعجاز است و يكي از معجزات آن آهنگين بودن و زبان اختصاصي آن است.
محمدي با تاكيد براينكه بايد بتوان معجزه قرآن را به نسل جوان شناساند و اهداف آن را تبيين كرد گفت: بايد فضاي جديدي فراهم شود تا معارف قرآن در قالب هايي جديد ارايه شود.
وي همچنين در تشريح برنامه ها اظهار داشت: در دوره هاي جديد آموزشي قرآني بايد به تدبر در اين كتاب آسماني كه تاكنون مورد غفلت واقع شده توجه شود.
قائم مقام وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: از ابتداي سال جاري به طور رسمي توجه به نهج البلاغه و صحيفه سجاديه براي ترويج دعا در جامعه و توسعه معنويت مدنظر قرار گرفته است.
محمدي همچنين از برگزاري 15 جشنواره قرآني در استان هاي كشور خبر داد و نسبت به اينكه همدان با وجود استعدادها و جايگاه توانمند در زمينه فعاليت هاي قرآني نقشي در اين زمينه نداشته ابراز تاسف كرد.
وي گفت: براي سال آينده نيز 22 جشنواره قرآني در كشور برگزار مي شود كه 10 جشنواره بين المللي و 12 جشنواره ملي است و همدان بايد عهده دار برگزاري يكي از اين جشنواره ها باشد.