يکی از فضایل و مقامات بانوی مکرمه، حضرت معصومه علیهاالسلام محدّثه بودن ایشان است.
احادیثی از آن حضرت در کتب اخبار موجود است که ما به ذکر چند از آنها بسنده می‌نماییم.
برخي از اين احاديث فاطميات نام دارند وعلت نام گذاری این احاديث به فاطمیات اینست که روایت کننده‌های آن، جز یکی دو نفر، همه فاطمه نام می‌باشند:
1-حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليها از فاطمه دختر امام صادق عليه السلام از فاطمه دختر امام باقر عليه السلام از فاطمه دختر امام سجاد عليه السلام از فاطمه و سكينه دختران امام حسين عليه السلام از ام كلثوم دختر فاطمه زهرا سلام الله عليها از فاطمه زهرا سلام الله عليها نقل مي‌كند كه فرمود: آيا فراموش كرديد كلام رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم را در غدير خم كه فرمود: « هر كه را من مولاي اويم علي مولاي اوست».
وكلام ديگرش كه فرمود: «تو نسبت به من همانند هارون نسبت به موسي هستي».
2-حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليها از فاطمه دختر امام صادق عليه السلام از فاطمه دختر امام باقر عليه السلام از فاطمه دختر امام سجاد عليه السلام از فاطمه دختر امام حسين عليه السلام از زينب دختر اميرالمؤمنين عليه السلام از حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها نقل مي‌كند كه فرمود: «همانا هر كه با محبت آل محمد بميرد شهيد مرده است».
3- حضرت معصومه سلام الله عليها هنگاميكه در ساوه مريض شده به اطرفيانش فرمود: مرا به قم ببريد زيرا از پدرم شنيدم كه فرمود: « شهر قم مركز شيعيان ما مي‌باشد».