به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) همايش «مبانی تفسيری علامه طباطبايی در تفسير الميزان» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری شهر مجازی قرآن به نقل از ايكنا، همايش «مبانی تفسيری علامه طباطبايی در تفسير الميزان» به همت معاونت پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) در سال 1390 برگزار می‌شود.


بنا بر اين گزارش، اين معاونت در مراحل پردازش كم و كيف و چگونگی برگزاری همايش است و هنوز فراخوان مقاله صورت نپذيرفته است.