استاد حوزه علميه قطيف:
تفسير «الكاشف» علامه مغنيه جنبه موعظه‌گری دارد
گروه بين‌الملل: علامه مغنيه در تفسير «الكاشف» بر آن است تا واقعيت‌های روز جامعه را بر اساس مفاهيم و آموزه‌های قرآن تحليل و الگويی كامل و شيوه‌ای تربيتی را ارائه كند، به‌همين خاطر وی از روش سنتی تفسيری دوری كرده و اين تفسير بيشتر جنبه موعظه‌گری دارد.
علامه شيخ «حسين المصطفی»، دانش‌آموخته حوزه علميه قم، استاد حوزه علميه قطيف و از نويسندگان و محققان شيعی عربستان در بخش دوم گفت‌وگوی خود با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) با اعلام اين مطلب گفت: علامه مغنيه در روش تفسيری خود در الكاشف و المبين با به‌كارگيری شفافيت و صراحت، توانست سبك خود را نسبت به ديگر مفسران متفاوت‌تر كند و اين شفافيت در الكاشف به حدی است كه گويی خواننده با علامه مغنيه گفت‌وگو می‌كند، زيرا برخی مواقع مرحوم مغنيه در تشريح و بيان مسئله‌ای، تجربه‌های شخصی خود را نيز بيان می‌كند و اين فرصت را به خواننده می‌دهد كه با افكار و انديشه‌های وی آشنا شود.
وی افزود: اين زبان شفاف و ساده علامه مغنيه سبب می‌شود كه فاصله ميان انديشه‌های نويسنده و رويكرد و برداشت مخاطب و خواننده كمتر شود، به‌ طوری كه خواننده را قادر می‌سازد به شكل مستقيم با نوشته‌های ايشان در ارتباط باشد.
علامه شيخ حسين المصطفی تصريح كرد: ملاحظه می‌كنيم كه نسل جوان در 25 يا 30 سال گذشته، به‌ويژه جوانان كشورهای حوزه خليج فارس، به نوشته‌های علامه مغنيه بسيار علاقه‌مند بودند و نزديكی انديشه‌ها و افكار نويسنده به جوانان و جوان بودن تفسير را به وضوح در الكاشف و المبين می‌توان ديد.
وی خاطرنشان كرد: علامه مغنيه در بيان تفسير الكاشف، گويی كه به‌صورت تدريجی حركت می‌كند و چگونگی شكل‌گيری يك تفكر را برای خواننده شرح می‌دهد، بنابراين مرحوم مغنيه در رساندن ديدگاه‌ها و انديشه‌های خود به خوانندگان به روش ساده‌نويسی تكيه كرده و در حقيقت، ايشان عالم به علم تفسير قرآن كريم بود و اين ويژگی را در ديگر تفاسير حتی مفسران بعد از علامه مغنيه مشاهده نمی‌كنيم.
علامه شيخ حسين علی المصطفی در پاسخ به اين ‌كه «چرا علامه مغنيه در روش تفسيری خود توجه چندانی به جنبه‌های بلاغت و فصاحت نداشته است؟»، گفت: همانطور كه قبلا ذكر كردم، يكی از ويژگی‌های روش تفسيری علامه مغنيه، مبالغه در فرآيند آسان‌سازی برخی افكار و ديدگاه‌ها است، به طوری كه تفسير ارزشمند ايشان از برخی موضوعات مهم به دور است و علامه مغنيه در تفسير الكاشف و المبين از قواعد صرفی و نحوی و جنبه‌های بلاغی دوری كرده است و به اين موضوع اشاره دارد كه به‌كارگيری اين موضوعات، مانع شكل‌گيری گفتمانی به‌روز و مطابق با مقتضيات معاصر می‌شود و همين سبك نوشتاری وی در تفسير الكاشف، آن را تفسيری دينی هدفمند برای جوانان كرده است كه آنان را مستقيماً خطاب قرار می‌دهد، اما با اين وجود نمی‌توان گفت كه تفسير الكاشف گامی پيشرفته و كامل در زمينه تفسير است.
اين محقق قرآنی شيعی در بخش ديگری از اين گفت‌وگو درباره به‌كارگيری اصطلاحات علمی در تفسير الكاشف علامه مغنيه اظهار داشت: علامه مغنيه نمی‌خواهد مطلب و موضوعات روز جامعه را بيش از آنچه گنجايش دارد، بر متن تحميل كند و در حقيقت تفسير الكاشف علامه مغنيه بيشتر جنبه موعظه‌گری دارد و ايشان خواهان ارائه زندگی كامل و شيوه تربيتی با استخراج اين مفاهيم از آيات و خواهان اين است كه واقعيت‌های روز جامعه را بر اساس مفاهيم و آموزه‌های قرآن تحليل كند و به همين خاطر علامه مغنيه از روش سنتی تفسيری دوری كرده است.
وی در ادامه اين گفت‌وگو اظهار داشت: ويژگی و صبغه نقدی در نوشته‌های شيخ علامه مغنيه غلبه دارد و نوشته‌ها و تأليفات ايشان حتی در تفسير الكاشف دارای صبغه نقدی است و در زمينه تحليل و بررسی مسائل مختلف دينی، اجتماعی و موضوعات مذهبی، صبغه و ماهيت نقدی را حفظ می‌كند.
اين استاد حوزه علميه قطيف در پايان گفت: تفسير الكاشف علامه مغنيه مشتمل بر ديدگاه‌ها و انديشه‌های مهمی است و ويژگی و ماهيت نقدی همچون ساير تأليفات و نوشته‌های علامه مغنيه، بر تفسير وی نيز غلبه دارد و مهم‌ترين دغدغه علامه مغنيه اين بود كه آثار وی سازنده و روشنگرانه باشد و جنبه اصلاح‌گرايانه در تمامی نوشته‌ها و تأليفات ايشان حتی در كتاب‌های فقهی تخصصی نمايان است.
گفتنی است، علامه شيخ حسين المصطفی در سال 1962 ميلادی در شهر قطيف عربستان متولد شد، وی در سال 1402 هجری قمری برای تحصيل در علوم حوزوی به شهر مقدس قم آمد و در سال 1407 هجری قمری برای ادامه تحصيلات به حوزه علميه نجف رفت و همچنين، در سال 1416 هجری قمری بار ديگر برای تكميل تحصيلات حوزوی خود به قم آمد و پس از آن در سال 1419 هجری قمری به قطيف برگشت و از آن زمان تاكنون در حوزه علميه اين شهر در سطوح عالی فقه و اصول و علم درايت(متون حديث) به تدريس مشغول است.
وی در مدت اشتغال به تحصيل در شهر قم، «مركز دار المصطفی للتراث» با هدف بررسی ميراث علما و محققان شيعی در منطقه قطيف و احساء عربستان تأسيس كرد و پژوهش‌ها و تحقيقات ارزشمندی با اين موضوع تدوين شد، وی هم‌اكنون استاد سطوح عاليه حوزه علميه قطيف عربستان است و در همايش‌های داخلی و خارجی زيادی شركت كرده است.