كتاب "آسيب‌شناسی جريان‌های تفسيری: كه به قلم حجت‌الاسلام محمد ‏اسعدی نوشته شده است، از سوی انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد‎. ‎

به گزارش واحد خبر پایگاه شهر مجازی قرآن به نقل از ايكنا، كتاب «آسيب‌شناسی جريان‌های تفسيری» كه به قلم حجت‌الاسلام ‏محمد اسعدی نوشته شده است و به ملاحظات عالمانه جمعی از انديشمندان حوزه قرآن‌پژوهی اختصاص دارد، به چاپ ‏رسيد‎. ‎

در مقدمه می‌خوانيم: «تفسير قرآن‌ كريم در گذر زمان همواره مايه دل‌مشغولی مكتب‌‌های گوناگون اسلامی با ‏نگرش‌ها و مشرب‌های مختلف فكری بوده، كه جريان‌های متنوع تفسيری را پديدآورده است‎. ‎

هر چند اين تنوع و گونا‌گونی از منظری نمايشگر شكوه و عظمت اين كتاب آسمانی و ابعاد و لايه‌های به هم تنيده ‏معارف آن‌ است، اما نگاه‌های يك سويه و گاه بی‌ضابطه در بستر اين جريان‌ها، برای انديشمندان متعهد به صيانت ‏مقاصد والای الهی، همواره مايه نگرانی بوده است‎ ‎

اين كتاب حاصل توجه انديشمندان حوزه قرآن‌پژوهی در جريان‌های مختلف تفسيری متقدم و متأخر است كه از ‏دو ديدگاه جريان‌شناختی و آسيب‌شناختی به آن می‌پردازد‎. ‎
جلد نخست اين اثر، ارزيابی و تحليل جريان‌های روايت‌گروی، سلفی، باطنی، صوفی عرفانی، قرآن‌گروی و علمی ‏را تشكيل می‌دهد. بخش نخست اين كتاب نيز به منطق فهم و تفسير قرآن نيز به مثابه مقاله معيار، اختصاص دارد‎. ‎
‎‎
آسيب‌شناسی جريان‌های تفسيری در يك هزار نسخه و به بهای 65 هزار ريال از سوی پژوهشگاه حوزه و ‏دانشگاه به چاپ رسيده است‎