سیری مختصر در زندگی این عالم ربانی

Click for larger version
عالم ربانی حضرت آیت الله فقیه امامی به ملکوت اعلی پیوست 


عالم فقه و مجتهد خبير آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامي در تاريخ اول صفر المظفر 1354 قمري برابر با سال 1313 هجري شمسي در خانداني علمي در محله اي در جوار امامزاده ابوالحسن زين العابدين علي ، معروف به 'امامزاده درب امام ' اصفهان بدنيا آمد. نسبت ايشان با سي واسطه مشخص به رييس مذهب جعفري حضرت امام جعفر صادق (ع ) مي رسد.

حضرت آيت الله فقيه امامي در دامن پاك و با فضيلت مادري با ايمان و در زير سايه تعليم و تربيت پدر عالم خود مرحوم آيت الله حاج سيد عطاء الله فقيه امامي رشد و تكامل يافت و پس از به پايان رساندن تحصيلات ابتدايي در مدرسه برادران قدسي، در سن 16 سالگي در حدود 1370 هجري قمري قدم به حوزه علميه اصفهان گذاشت.

ابتدا در محضر پدر دانشمند و بزرگوار خود دروس مقدماتي حوزه مانند انموذج و شرح باب حادي عشر را آغاز نمود سپس قسمتي از شرح الفيه سيوطي را نزد شاگرد عالم و فاضل پدرش مرحوم حاج سيد محمدحسين اخباري آموخت.

شرح نظام را در محضر مرحوم حاج سيد ابوالحسن درچه اي و قسمتي سيوطي و مغني و مطول را درمدرسه كاسه گران از محضر مرحوم آيت الله ميرزا محمد علي معلم حبيب آبادي فرا گرفت.

باب اول و رابع مغني را خدمت مرحوم حاج آقا يحيي فقيه ايماني رسيد و استفاده برد و مختصر المعاني ، منظومه در حكمت و مبحث ارث شرح لمعه را نزد حكيم ، اديب و منجم مرحوم آيت الله حاج شيخ عباسعلي اديب خواند.
وي در ادامه ساير علوم ديني و علوم و فنون را نزد علماي بزرگي همچون آيت الله حاج سيخ محمدحسين فقيه ، آيت الله حاج شيخ محمدحسن نجف آبادي ، حاج سيد موحد ابطحي، آيت الله حاج شيخ مجدالدين نجفي ، آيت الله حاج آقا حسين خادمي و آيت الله العظمي حاج سيدعلي موسوي بهبهاني فرا گرفت.

آيت الله امامي پس از تكميل تحصيلات به تدريس دروس مختلف در زمينه هاي ادبيات عرب، فقه، اصول، تفسير، عقائد، اخلاق، درايه و رجال پرداخت.
وي همچنين از 10 تن از علما و آيات عظام اجازه روايت احاديث اهل البيت ( ع ) را دريافت كرد.

كتاب هاي پاسخ به شبهاتي پيرامون خمس، نقش عقل در احكام الهي، آيا فهم قرآن آسان است ، صراط مستقيم، فتنه ها از كجا آغاز شد و مباحثي پيرامون بهائيت از جمله تاليفات منتشر شده آن عالم رباني است.

مرحوم آيت الله فقيه ايماني در ميان مردم اصفهان محبوبيت فراوان داشت و خدمات اجتماعي و فرهنگي زيادي در اين شهر ارائه كرده است.
مبارزات مستمر با فرقه هاي گمراه و مفسد از فبيل بهاييت،‌ كمونيست ها وهابي مسلك ها و بحث هاي گسترده در آشكار كردن چهره اين فرقه ها از جمله خدمات فرهنگي ان عالم رباني است.

آن مرحوم در تاسيس و تجديد بنا و تعمير بسياري از مدارس علميه اصفهان نقشي بزرگ ايفا كرده است.
تجديد بناي سه طرف مدرسه ذوالفقار و تكميل طرف ديگر آن، تاسيس مدارس محمديه، الغدير،‌ تاسيس و تجديد بناي مدرسه جواديه، تكميل و نماسازي مدرسه مرحوم آيت الله حاج آقا حسين خادمي ،‌ تجديد بنا و توسعه مدرسه خالصيه ، تعميرات مدارس اماميه، نيم اور،‌كاسه گران و ميرزا حسين و تعمير و بازسازي چند مدرسه ديگر از جمله خدمات آن مرحوم است.

ساخت و تهيه مسكن براي طلاب علوم ديني، همكاري مداوم با موسسات خيريه وانجمن هاي ديني و سازمانهاي آموزشي از ديگر خدمات آيت الله فقيه امامي است.

مرحوم آيت الله سيدحسن فقيه امامي درسن 76 سالگي درصبحگاهان اول ماه ربيع الثاني مصادف با 16 اسفند 1389 جان به جان آفرين تسليم كرد و به ملكوت اعلي پيوست.