مدير گروه حفظ خردسالان مؤسسه دارتحفيظ القرآن الكريم بر اين عقيده است كه روش‌‌های حفظ قرآن، به ويژه در سنين زير هفت سال، دچار نقايصی است و به جای صرف توجه به حفظ سوره‌ها، بيشتر فعاليت‌ كودكان را بايد در بخش فراگيری مفاهيم كاربردی قرآن متمركز كرد.

حسين همتی، مدير گروه حفظ خردسالان مؤسسه دارتحفيظ القرآن الكريم (واحد آقايان)، در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) از تربيت بيش از هزارنفر در دوره‌های تربيت مربی حفظ مفهومی ـ كاربردی قرآن كريم طی سال‌های اخير خبر داد و با بيان پيشينه‌ای از برپايی اين دوره‌های آموزشی، گفت: با توجه به سابقه چندين ‌ساله اين مؤسسه در پرداختن به آموزش قرآن كريم و دقت و تحقيق در روش‌های آموزش حفظ قرآن در ديگر مؤسسات قرآنی كشور، اين نتيجه حاصل شد كه روش‌‌های حفظ قرآن به ويژه در سنين زير هفت سال، دچار نقايصی است.


وی افزود: حدود 12 سال پيش در دارتحفيظ القرآن الكريم، عده‌ای از كارشناسان و صاحب‌نظران قرآنی جمع شده و پس از بررسی‌های متعدد و استفاده از تجربيات اساتيد مجرب در بحث آموزش قرآن و روان‌شناسی كودك، به اين نكته رسيدند كه به جای صرف توجه به حفظ سوره‌ها و جز‌ءهای قرآن كريم، بيشتر فعاليت‌ كودكان را بايد در بخش فراگيری مفاهيم كاربردی قرآن متمركز ساخت.


همتی كه خود مدرس دوره‌های تربيت مربی حفظ مفهومی ـ كاربردی قرآن كريم است در ادامه اين شيوه را چنين بيان كرد: مفاهيم آيات تمامی سوره‌های جزء سی‌ام و تعدادی از سوره‌های جزء‌های 29 و 28، همچنين جزء‌های يك، دو و سه قرآن، استخراج و در قالب داستان‌هايی تنظيم شد.


اين كارشناس روان‌شناسی كودك ادامه داد: اين داستان‌ها الزاماً، از متن سوره‌ها برگرفته نشده است، زيرا به طور نمونه، كمتر از 10 مورد از سوره‌های جزء 30 قرآن شأن نزولی داستانی دارند، بلكه مفاهيم قرآنی تبديل به داستان، نمايش‌نامه و يا در قالب فعاليت‌هايی برای كار كودك در فضای آموزشی تعريف شد.وی با اشاره به اين‌كه تاكنون 100 هزار خردسال تحت تعليم اين روش قرار گرفته‌اند، ادامه داد: البته اين شيوه چند سال به صورت‌ آزمايشی به اجرا گذاشته شد و نتايج خوبی كه از دوره آزمايشی به دست آمد، اين مجموعه را برآن داشت تا برای تربيت مربيانی متخصص تلاش كند و تاكنون در تهران و شهرستان‌های همجوار، همچنين استان مازندران دوره‌های آموزشی تربيت مربی برپا ‌شده است.


همتی ادامه داد: هم‌اكنون دوره‌های تربيت مربی حفظ مفهومی ـ كاربردی قرآن كريم در شش نقطه استان تهران، شامل شهرری و پاكدشت برگزار می‌شود.


وی اظهار كرد: مباحث مطرح شده در دوره‌های تربيت مربی، فقط به نحوه انتقال مفاهيم و شيوه داستان‌گويی و اجرای نمايش محدود نيست، بلكه مفاهيم روان‌شناسی كودك و شيوه كلاسداری نيز به علاقه‌مندان آموزش داده می‌شود و اين انتظار می‌رود تا افرادی كه در دوره‌های تربيت مربی حفظ مفهومی ـ كاربردی قرآن كريم حضور دارند، توانايی اداره كلاس‌های حفظ قرآن خردسالان را داشته باشند.


همتی ويژ‌گی مهم اين شيوه را پويايی آن دانست و افزود: مربيان با توجه به آن شهری كه تدريس دارند و در نظر گرفتن سطح رفاهی آن منطقه، می‌توانند تغييراتی را در نحوه اجرای روش‌هايی كه در دوره‌های تربيت مربی بيان می‌شود، در پيش گيرند.


وی در پايان اظهار كرد: دارتحفيظ القرآن الكريم اجباری ندارد كه اگر مؤسسه‌ و يا افرادی خواهان اجرای اين شيوه قرآنی برای كودكان باشند، حتماً بايد نامی از اين مؤسسه بيان كنند.


يادآور می‌شود، مؤسسه دارتحفيظ القرآن الكريم، سال 1345 در تهران، خيابان ايران، برای نوجوانان تأسيس شد و همچنان به فعاليت و برگزاری كلاس‌های آموزش قرآن برای تمامی گروه‌های سنی ادامه می‌دهد