آیت الله العظمی وحید خراسانی روزهای جهار شنبه در مسجد اعظم قم درس تفسیر سوره مبارکه یاسین دارند .
متن وفایل صوتی درس معظم را که به مرور در فضای مجازی گذاشته می شود از این جا دریافت نمایید