آيت‌الله‌العظمی مظاهری با اشاره به محتوای حديث ثقلين اظهار كرد: اگر انسان هدايت می‌خواهد بايد به قرآن كريم و اهل بيت(ع) تمسك كند و راهی به جز اين ضلالت است و حتی قرآن كريم منهای ولايت و ولايت منهای قرآن كريم گمراهی است.
در دیدار فعالان قرآنی، برگزيدگان مسابقات سراسری قرآن كريم و مسئولان سازمان صنايع هوايی نيرو‌های مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، ديروز، شنبه، هفتم اسفندماه، با آيت‌الله‌العظمی «مظاهری» در مسجد حكيم شهر اصفهان، آيت‌الله‌العظمی «مظاهری»، نماينده ولی‌فقيه و امام جمعه اصفهان طی سخنانی گفت: خداوند را شكر می‌كنم كه توانستم با شما عزيزان كه با قرآن كريم محشور هستيد ديدار كنم، اميدوارم اين چند جمله برای بنده و برای شما مفيد باشد؛ روايتی را مرحوم كلينی نقل می‌كنند كه اميدوارم اين روايت سرمشق زندگی همه شما قرار گيرد و قرآن كريم و اهل بيت(ع) شما را در روز جزاء شفاعت ‌كند و همه جزء رستگاران قرار گيريم.


نماينده ولی‌فقيه در استان اصفهان اظهار كرد: پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «اذا التبست عليكم الفتن كقطح الليل المظلم فعليكم بالقرآن»؛ هنگامی كه فتنه‌ها همانند پاره‌های شب تاريك شما را فرا گرفت پس بر شما باد كه به قرآن روی آوريد». در اين روايت بلند حضرت رسول اكرم(ص) بيان می‌فرمايد در تمام امور بايد به قرآن كريم تمسك كرد.


آيت‌الله‌العظمی مظاهری تصريح كرد: وقتی زندگی و دينداری بر شما مشكل شد، فتنه‌ها يكی پس از ديگری شما را سربه زير كرد بايد به قرآن كريم تمسك كنيم و هر كه قرآن كريم سرمشق زندگی او باشد بهشت او از همين دنيا آغاز می‌شود تا به بهشت موعود برسد و هر كسی به قرآن كريم پشت پا بزند و به قرآن كريم تمسك نداشته باشد، جهنم او از همين دنيا شروع می‌شود تا به جنهم موعود برسد.


وی گفت: ما اگر برای تمسك به قرآن كريم چيزی به جز اين روايت نبوی نداشتيم، اين روايت برای ما كافی است تا قرآن كريم در زندگی ما زنده باشد، تمسك ما به قرآن كريم بايد جدی باشد.نماينده ولی‌فقيه در استان اصفهان عنوان كرد: همه بايد با قرآن كريم رفيق باشند و همچنين در تمامی امور زندگی با قرآن كريم سر و كار داشته باشيم؛ زيرا وقتی پيامبر گرامی اسلام(ص) اين روايت را با اين لسان فرمودند، بيش از هزار مرتبه در فرصت‌ها به عنوان حديث ثقلين نيز همين موضوع را فرمودند.


امام جمعه اصفهان بيان كرد: پيامبر اسلام(ص) در هنگام مرگ فرمودند كه «انی تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتی ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدی: كتاب الله فيه ‌الهدی و النور حبل ممدود من السماء الی الارض و عترتی اهل بيتی و ان اللطيف الخبير قد اخبرنی ‌انهما لن يفترقا حتی يردا علی الحوض و انظروا كيف تخلفونی فيهما؛ من در ميان شما دو امانت نفيس و گرانبها می‌گذارم يكی كتاب خدا قرآن و ديگری عترت و اهل بيت خودم. مادام كه شما به اين دو دست بيازند هرگز گمراه نخواهيد شد و اين دو يادگار من هيچ گاه از هم جدا نمی‌شوند» و خواستند بنويسند كه نشد، مسلمان بايد با يك دستش قرآن كريم و به دست ديگر ولايت را داشته باشد.


آيت‌الله‌العظمی مظاهری اظهار كرد: اگر انسان هدايت می‌خواهد بايد به قرآن كريم و اهل بيت(ع) تمسك كند و راهی به جز اين ضلالت است. قرآن كريم منهای ولايت و ولايت منهای قرآن كريم گمراهی است، البته پيامبر گرامی اسلام(ص) حديث ثقلين را بيش از هزار بار در فرصت‌های مختلف بيان كرد.


وی تصريح كرد: تمسك به قرآن كريم بنده به طور جدی از همه می‌خواهم، تمسك به قرآن كريم سه مرحله دارد كه مرحله اول خواندن قرآن كريم و حفظ آن است؛ زيرا سر و كار داشتن با قرآن كريم از نظر خواندن ابتدای حركت در مسير خداوند است.


نماينده ولی‌فقيه در استان اصفهان گفت: برخی آيات در قرآن كريم در تأكيد بر خواندن قرآن منحصر به فرد است؛ زيرا خواندن قرآن كريم راز و نياز با خداوند است. همچنين آيه‌ای در مورد خودسازی و تهذيب نفس به‌وسيله قرآن كريم در اين كتاب آسمانی آمده است و آيه‌ای منحصر به فرد در مورد خواندن قرآن كريم نيز در قرآن وجود دارد.