نخستين همايش ملی سلامت از ديدگاه قرآن كريم از سوی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشكی تهران برگزار می‌شود.به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران، اولين‌ همايش ملی سلامت از ديدگاه ‌قرآن كريم (با محوريت سوره كهف) چهارشنبه، 11 اسفندماه، در تهران آغاز به كار خواهد كرد.


اين همايش دو روزه به همت جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشكی ايران و با همكاری مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكی، طب اسلامی و مكمل دانشگاه علوم پزشكی تهران برگزار خواهد شد.


اين همايش با محوريت تعريف سلامت از چهار بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی از ديدگاه قرآن كريم برگزار می‌شود و طی دو روز برگزاری آن به كليه گروه‌های پزشكی و پيراپزشكی شركت‌كننده در اين همايش 6 امتياز بازآموزی اعطا خواهد شد.


گفتنی است، نخستين همايش ملی سلامت از ديدگاه ‌قرآن كريم چهارشنبه، 11 اسفندماه، از ساعت 8:30 در مركز همايش‌های بين‌المللی رازی تهران برگزار می‌شود.