مشاور سياسی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها مفاهيم قرآن را موضوعی می‌داند كه می‌تواند حرف اول و آخر را در دانشگاه‌ها بيان كند، اما معتقد است هنوز سرمايه‌گذاری مطلوب در بخش ارايه مفاهيم قرآن به دانشجويان انجام نشده است.

«حسين شفيعی» مشاور سياسی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت معلم، در گفت‌وگو با ايكنا با بيان اين مطلب گفت: مشكل عمده در دانشگاه‌ها اين است كه بودجه فرهنگی به طور معمول صرف كارهای غير قرآنی می‌شود، حال اگر برای اين بودجه سياست‌گذاری خوبی انجام شود و در بخش قرآنی از گرايش دانشجويان استفاده درست انجام شود، به موفقيت‌های چشم‌گيری دست پيدا خواهيم كرد.


وی در ادامه افزود: مفاهيم قرآن كريم كه حرف اول و آخر را می‌تواند در دانشگاه بيان كند و از اين طريق بسياری از مشكلات را در اين حوزه حل كند، بر روی آن سرمايه‌گذاری مطلوبی انجام نمی‌شود.


مشاور سياسی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اظهار كرد: از دست‌اندركاران و مسئولان تقاضا داريم كه برای فعاليت‌های قرآنی به ويژه در دانشگاه‌ها صرفه‌جويی نكنند، زيرا در بسياری از موارد صرفه‌جويی كار پسنديده‌ای است، اما در مسائل قرآنی صرفه‌جويی يك معضل است.


شفيعی تصريح كرد: بايد ميدان برای فعاليت‌های قرآنی در دانشگاه‌ها باز و مهيا شود، اگر برای دانشجويان راه قرآن كريم باز شود، نتايج مطلوبی به دست خواهيم آورد و آينده‌سازان اين كشور از انحرافات مصون خواهند ماند.

وی در پاسخ به اين سوال كه فعاليت در چه شاخه‌های قرآنی در دانشگاه‌ها مطلوب است و در كدام بخش‌ها ضعف وجود دارد، گفت: تبليغات قرآنی در دانشگاه‌ها مطلوب نيست و بايد در اين زمينه بيشتر كار شود، همچنين در مورد نحوه معرفی مفاهيم قرآنی در دانشگاه‌ها درست كار نشده و بايد در اين مسير عزم بالايی به كار گرفته شود.
مشاور سياسی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها عنوان كرد: از نظر جنبش نرم‌افزاری مفاهيم قرآنی در دانشگاه‌ها فعاليت‌های محدودی صورت گرفته، البته اين مهم توسط برخی موسسات قرآنی در دانشگاه‌ها انجام شده است.

شفيعی بيان كرد: بايد برای فعاليت‌های قرآنی در بين دانشجويان انگيزه ايجاد كنيم و مشوق‌های خوبی را در نظر گيريم تا آنان به اين فعاليت‌ها گرايش پيدا كنند، همچنين ميزان هدايای در نظر گرفته شده برای مسابقات قرآن كريم دانشجويان مناسب و در خور اين مسابقات نيست.


وی اظهار كرد: بايد يك سياست‌گذاری كلان در زمينه فعاليت‌های قرآنی در دانشگاه‌ها انجام شود و در واقع بايد از نيروهای دانشجويی برای توسعه فرهنگ قرآنی در سطح كشور استفاده بهينه شود و فعاليت‌های قرآنی در دانشگاه‌ها الگويی برای ديگران شود و تعاليم قرآنی از بلندگوی دانشگاه‌ها برای ديگر سازمان‌ها پخش شود.
مشاور سياسی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها تصريح كرد: دانشگاه يك محيط مرجع است، اگر دانشگاهيان به قرآن كريم روی آورند و در حوزه علوم انسانی قرآن كريم محور شود، چون تحولات كشور از دانشگاه‌ها الهام می‌گيرد، می‌توانيم فرهنگ قرآن را از اين طريق در سراسر كشور گسترش دهيم.


شفيعی در پايان افزود: هر چند حركت فعاليت‌های قرآنی در دانشگاه‌ها رو به رشد است، اما بايد اين حركت شتاب بيشتری گيرد و اين مهم با عزم و اراده مسئولان و دانشجويان محقق خواهد شد.