رئيس ستاد اقامه نماز كشور با اشاره به آياتي از قرآن كريم، صداقت، يقين، انصاف و پيش داوري نكردن را مهمترين ويژگي هاي خبرنگار قرآني توصيف كرد.

به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا، حجت الاسلام والمسلمين محسن قرائتي روز شنبه پس از اقامه نمار جماعت ظهر و عصر در جمع كاركنان خبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا)، گفت: در ميان دعاها فقط يك دعا واجب است كه مسلمانان بايد در طول روز حداقل 10 بار تكرار كنند و آن هدايت به راه مستقيم است.

وي افزود: هدايت در مسير مستقيم در خبرگزاري آن است كه بدانيم چه خبري، از چه دهاني و يا قلمي خارج و به چه كسي ارائه مي شود و قرآن نيز براي آن نكاتي را بيان كرده است.

قرائتي با تاكيد بر اينكه اطلاعات دريافتي مردم از راه گوش بسيار بيشتر از اطلاعات دريافتي آنان از راه چشم است، اطلاع رساني در دوره معاصر را داراي اهميت ويژه اي دانست.

وي سپس به بيان نمونه هايي از خبرنگاري در تاريخ و با استفاده از قرآن پرداخت و گفت: حضرت موسي(ع) يك عامل نفوذي در كاخ فرعون داشت كه بنابر نقل قرآن در آن هنگامي كه براي كشتن او در كاخ شورايي تشكيل شد، به سرعت خود را به آن حضرت رساند و او را به خروج از شهر فراخواند.

قرائتي در بيان نمونه قرآني ديگري در خبر رساني، كسب خبر حتي از منبع غير انساني را نيز مورد تاكيد قرار داد و افزود: حضرت سليمان(ع) هنگامي كه خبر هدهد در مورد ملكه صبا را شنيد، پيام دعوت خود را به آن سرزمين فرستاد و همين امر، بستري براي مسلمان شدن ملكه صبا و قوم او شد.
رئيس ستاد احياي زكات از نكات قابل توجه در داستان هدهد و سليمان نبي(ع) را سخن هدهد در رابطه با يقيني بودن خبر دانست و گفت: نتيجه اي كه از اين سخن مي توان گرفت آن است كه نبايد بر روي حدسيات سخن گفت.

وي ادامه داد: همچنين نبايد پيش از بيان خبر در رابطه با آن، پيش زمينه اي داشت زيرا كسي كه عينك سرخ مي زند، شلغم را لبو مي بيند.

رئيس سازمان نهضت سواد آموزي با تاكيد بر دقت در انتخاب واژگان در خبررساني گفت: انتخاب حتي يك كلمه اشتباه مي تواند قضاوت ها را تغيير دهد، پس خبر بايد دقيق و صحيح باشد.
قرائتي بر نقش مهم خبرگزاري ها در جامعه تاكيد كرد و افزود: در اطلاع رساني بايد انصاف را رعايت و نبايد همواره بر روي معايب تكيه كرد همانطور كه قرآن هنگامي كه از شراب سخن مي گويد، آن را داراي منافعي مي داند اما معايب آن را بيش از منافعش بيان مي كند.

وي يكي از ويژگي هاي مهم خبر را صداقت برشمرد و گفت: خبرهاي دلهره آور براي دشمنان است مانند قضيه يكي از جنگ ها كه براي ايجاد رعب و وحشت در دشمنان، پيامبر(ص) دستور داد كه تعداد ديگ هاي غذا را افزايش دهند.

رئيس ستاد اقامه نماز با بيان اينكه گاهي اوقات بايد برخي مطالب را برجسته كرد، به ماجراي ادعاهاي برخي افراد كه به نام آيت الله طالقاني ادعاي روشنفكري داشتند اشاره كرد و گفت: در تشييع جنازه آيت الله طالقاني هنگامي كه مردم شعار نايب پيغمبر ما را سر دادند، امام(ره) آن را برجسته و از مصادره آيت الله طالقاني به نام روشنفكران و تخريب او جلوگيري كردند.

رئيس ستاد اقامه نماز، دروغ نوشتن را مانند دروغ گفتن، از گناهان كبيره دانست و گفت: بايد آبروي افراد را حفظ كنيم و طبق حدود اسلام و قرآن عمل كنيم.

وي افزود: تقوي در خبرگزاري در ابتدا پيش داوري نكردن نسبت به موضوع و صداقت و دوم عدم بزرگ نمايي است.