در سخناني که از امام رضا عليه‌السلام بازگفته‌اند، اشارات فراواني به آيات شريف قرآن رفته است. بسياري از اين روايات گوياي جايگاه بلند اين کتاب آسماني است و در شمار فراواني از آنها نيز با بيان شيواي امام، رازي از هزاران رمز و راز قرآني گشوده شده است.
ما در اين جا از ميان اين روايات پرشمار، گوهرهايي ناب را برگرفته‌ايم، و آنها را به ترتيب سوره‌هاي قرآني تقديم شما بازديدکنندگان پايگاه امام رضا عليه‌السلام مي‌کنيم.

آخرین موضوعات ارسالی این تالار: