حجت‌الاسلام قربانی معتقد است، در حوزه فعاليت‌های قرآنی و ساير بخش‌های كشور از نظر قانونی خلأی در كشور وجود ندارد و اگر در اجرا اين قوانين موجود خوب عملياتی شود، بسياری از اهداف مدنظر قابل دستيابی است.
حجت‌الاسلام والمسلمين موسی قربانی، عضو كميسيون حقوقی ـ قضايی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، نگاه و مصوبات نمايندگان مجلس شورای اسلامی در قالب فصل فرهنگی برنامه پنجم به ويژه توجه به فعاليت‌های قرآنی را خوب و مناسب ارزيابی كرد.


وی در اين ارتباط افزود: اصولاً ما در كشور مشكل قانون‌گذاری و تقنين نداريم، بلكه همواره از ناحيه اجرای مشكل داشته‌ايم.
به گفته قائم مقام معاونت قوانين مجلس اگر دولت مصمم به اجرای قوانين و مصوبات نمايندگان مجلس باشد، هيچ‌گاه با خلأ قانونی مواجه نمی‌شود و اگر اين مشكلات اجرايی بر طرف شد، بسياری از مسائل و معضلات كشور نيز حل می‌شود.


قربانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اينكه آيا آنچه در برنامه پنجم، به‌ويژه فصل فرهنگی آن، تصويب شده، در عمل قابليت اجرا را داراست و در توان دولت هست يا نه، اظهار كرد: نكته اول اين است كه بر كليت برنامه پنجم نوعی آرمان‌گرايی ديده می‌‌شود.
اين عضو كميسيون حقوقی ـ قضايی مجلس يادآور شد: البته دولت آيين‌نامه‌ها و اسناد اجرايی اين بندها را بايد تهيه كند و در واقع اين موارد در اجرا ريز می‌شود و اگر اين كار به دقت انجام گيرد، در عمل اين اهداف قابل دستيابی است و مشكلی در اين زمينه وجود ندارد.


وی در ادامه پايان خاطرنشان كرد: مطلبی كه در آغاز درباره عدم وجود خلأ قانونی در حوزه‌های مختلف در كشور گفته شد، حوزه فعاليت‌های قرآنی را نيز شامل می‌شود و معتقدم در اين حوزه نيز اگر در اجرا دقت شود به بسياری از اهداف منظور می‌توان دست يافت.
يادآور می‌شود، الحاق بندی مربوط به فعاليت‌های قرآنی به لايحه دولت در فصل فرهنگی برنامه پنجم توسعه از سوی نمايندگان در كميسيون تلفيق، رضايت جامعه قرآنی كشور و اعضای فراكسيون قرآن و عترت مجلس را به دنبال داشته است.


حال كه اين قانون به دولت ابلاغ شده انتظار جامعه قرآنی اين است كه دولت در لايحه بودجه كه به زودی به مجلس ارائه می‌شود، اعتبارات مناسبی به حوزه فعاليت‌های قرآنی اختصاص دهد تا روند تحقق اهداف ترسيمی برنامه پنجم در همان آغاز به‌خوبی شكل گيرد.