تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
مشاهده RSS Feed

90133081

ﻗﻀﺎﺀ ﻧﻤﺎز شب

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1395/04/03 در ساعت 09:23 بعد از ظهر (2006 نمایش)


بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

ﺷﺐ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺤﺮﻡ، ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻬﺪﻯ

ﺳﺎﻣﻊ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ﺭﻓﺘﻪ

ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﺮ ﻭﻗﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﻛﻮﻓﺘﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ

ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ. ﺑﭽﻪ‌ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻤﺎﺯ ﺷﺐ ﺑﻴﺪﺍﺭ

ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ

ﻭ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰ

ﻛﺮﺩ. ﺻﺒﺢ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ: ﻣﮕﺮ

ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻣﺮﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻤﺎﺯ ﺷﺐ ﺑﻴﺪﺍﺭ

ﻛﻨﻴﺪ؟ ﺁﻩ ﺳﺮﺩﻯ ﻛﺸﻴﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﻓﺴﻮﺱ! ﺷﺐ

ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﻡ ﻧﻤﺎﺯ ﺷﺐ‌ﺍﻡ ﻗﻀﺎ ﺷﺪ! ﻓﺮﺩﺍ ﺷﺐ!

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ

ﺧﻴﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﭘﻴﻮﺳﺖ.


نماز خوبان ( حکایات و داستان هایی از

دانشمندان و فرزانگان )

ﺯﺧﻢ ﺷﻘﺎﻳﻖ، ﺹ 5
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات