تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
مشاهده RSS Feed

معاون فرهنگی تربیتی

قرآن سوزان جاهل تر از مشرکان

به این مطلب امتیاز بدهید
بسم الله الرحمن الرحیم
عاملان قرآن‌سوزی جاهل ‌تر از مشركان عصر جاهليت
تهاجم جنون آمیز به ساحت قران کریم ، خصوصا درعصری که انسان بیشترازدوره های دیگر ادعای تمدن و پیشرفت دارد،وبه دروغ خود رامعتقد به آزادی بیان واندیشه می نامد، حاکی از تعصب ودرماندگی عاملان آن می باشد.تنها نامی که بر این رفتارغیرمتمدنانه می توان گذاشت "جاهلیت مدرن"است چرا که روح حاکم بر رفتار آنان در آتش زدن قرآن کریم ،همان روح متعصبانه در دوران جاهلیت است .حتی می توان گفت عاملان جنایت فرهنگی امروز ازجاهلیت قدیم هم پیشی گرفته اند،چون این رفتاربی خردانه دردوران جاهلیت هم که به نص قرآن کریم ،اعراب جاهلی برای نشنیدن پیام قرآن، پنبه درگوشهای خود می گذاشتند کمترسابقه داشته است .
برهمه اهل فکر، روشن است که این حرکت در ابعاد مختلف هدفگذاری واجرا شده است لذاازمنظرهای مختلف قابل تحلیل وبررسی است . ازمنظر سیاسی وارتباط آن با تحولات جهانی ومنطقه ای، ازمنظر جامعه شناختی ودست آوردهای تفرقه افکنانه دینی اجتماعی آن برای دشمنان و ازمنظرتبلیغاتی وبهره گیری ازآن در جنگ روانی و رسانه ای .
گسترش ونفوذ قرآن در جوامع بشری معاصر اصلی ترین دلیل قرآن سوزی
هرچند تهاجم فرهنگی ودینی افراطیون دنیای غرب برعلیه اسلام وحقایق نجات بخش آن درطول تاریخ سابقه داشته اما بدون شک دردوران معاصر این حرکتها ازتنوع وپیچیدگی بیشتری برخوردار شده است . بدون شک هرچه حرکت تخریبی غربیها بیشترمی شود می توان تشخیص داد که پیشرفت اسلام وتسخیر قبلهای مردم آزاد اندیش دنیا توسط آموزه ها وتعالیم قرآن افزایش یافته والا دراین مقطع زمانی این کتاب آسمانی وهدایتهای آن چه ضرری برای آنها دارد که نیازبه ا ین رفتارجنون آمیز درمقابل آن وجود داشته باشد ؟
صهيونيست‌ها کارگردان اصلی سناریوی تهاجم به قرآن کریم
صهيونيست‌ها پيشتازحرکت اسلام‌هراسی در غرب هستند؛ غول رسانه‌ای غرب و باهدايت صهيونيسم بين‌الملل، ا زیک سو درآرزوی احیای مجدد جنگ‌های صليبی و زنده كردن برخی تنش‌های تاريخی بين اسلام و مسيحيت هستند و ازسوی دیگر يهودی‌های متعصب و صهيونيست در ادامه عقده‌ها و دشمنی‌های تاريخی خود نسبت به دين اسلام در پی ایجاد خلل در حرکت شتابان اسلام هستند .
البته در این میان عقلای ادیان ومذاهب وحتی غیرمسلمانان این عمل را غیر قابل قبول و نوعی افراطی گری شدید می دانند وما شاهد هستیم این روزها،روحانیون دینی آزاد اندیش ومعتقد در دنیای مسیحیت نیز این اقدام را محکوم می کنند .
أهداف تهاجم به قرآن کریم
قرآن کریم به عنوان اصلی ترین وزیر بنای تمامی اعتقادات وباورهای یک و نیم میلیارد مسلمان در سراسر جهان است که همه مذاهب اسلامی برآن اتفاق نظر دارند وآن را همان قرآنی می دانند که بر پیامبر اکرم نازل شده است ، پس تهاجم به چنین بنیان مستحکمی حتما هدفمند وبرنامه ریزی شده است .
أهداف این حرکت،همانگونه که درپیام عالمانه وهوشمندانه رهبرفرزانه وآگاه به زمان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)به خوبی ترسیم شده است درچند محور زیر قابل تجمیع است:
1) اسلام ستیزی وایجاد هراس درمیان مردم دنیا نسبت به قرآن کریم به منظور جلوگیری ازگسترش اسلام.
2) انتقام از اسلام وقرآن به خاطره پاره کردن زنجیرهای استعمار و استثمار انسانها .
3) ایجاد تفرقه ودرگیری فرقه ای بین اسلام ومسیحیت ودرنهایت اجرایی نمودن پروژه جنگ تمدنها .
4) شکستن قداست وجایگاه علمی معنوی قرآن کریم درنگاه جامعه بشری معاصر.
5) ایجاد جنجال وتبلیغات برای منعطف کردن اذهان مسلمانان وجامعه جهانی از مسائل مهم جهان اسلام مانند فلسطین به ویژه درشرائط کنونی که مذاکرات ننگین صلح در حال جریان است .
وظایف ما درمقابل تجاوز به حریم قرآن کریم
هرچند اصل این عمل ازنظر افرادی که به آن اقدام کردند،همچنین ازنظرگستره جغرافیایی بسیاربی مقدار ومحدود بوده واقدامی غیرانسانی ، فاقد منطق وبرخواسته از تعصبی کوربه شمار می رود اما روح حاکم براین رفتاریک روح خارج ازعقل وحتی خارج ازقوانین جاری بین المللی است که غربی ها شعار آن راهمیشه بر زبان دارند ، لذا باید اهداف دشمن از این حرکت را به صورت دقیق و مستند شناخت .
درعصری که رسانه‌های غربی و صهيونيستی از شيوه‌های نوین برای اسلام هراسی و تقابل با مکتب اسلام استفاده می‌كنند؛ شناخت ابزارها و روش‌هاي گردانندگان پروژه های اسلام‌هراسی ،برای نويسندگان، مبلغين، هنرمندان و اصحاب فرهنگ در سطح جهان اسلام بسيار ضروری است؛ چرا که آگاهی و شناخت دقيق از شگردهای دشمن به ما امكان مقابله هوشمندانه و موثر با ترفندهای آنان را می‌دهد.
به همین جهت ضروری است، أهداف این حرکت به خوبی برای مسلمانان وحتی غیر مسلمانان درسراسر جهان افشا گردیده وبا هوشمندی، مانع رسیدن عاملان این جنایت به اهدافشان شد . دراین میان نقش ورسالت حوزه‌های علوم دينی ، دانشگاه‌ها ، اندیشمندان و علما ی آزاد اندیش و رسانه های اسلامی و بسیار بیشتر از دیگران است .
منطق قرآن در مقابله با حرکتهای تخریبی
پس از شناخت اهداف ونیات طراحان این جریان ، قرآن کریم الگوی بسیار مناسبی برای چگونگی مواجهه وتقابل با آن را به ما ارائه می دهد. دراین کتاب هدایت ، متناسب با نوع مهاجمان به اسلام سه نوع تقابل ومواجهه بیان شده است .
1) گروهی ازسرجهل ونا آگاهی درمقابل قرآن کریم وحقایق اسلامی ایستادگی واهانت می کنند، حتی آنان خداوند را به شرک وظلم متهم کرده وپیامبران را با افتراء و سحروجنون مورد هجمه قرارمی دهند .
منطق قرآن درمقابل این دسته از افراد، آگاهی بخشی و هدایت آنان به سوی راه مستقیم است و مانند یک مربی صبور ومشفق ،برای بیداری وانتباه منحرفان جاهل ، گاهی از برهان واستدلال، گاهی با موعظه ونصیحت و گاهی با یادآوری تاریخ وعبرتهای گذشتگان استفاده می کند.
در همین زمینه می توان به نگاه انديشه ‌محور اسلام بر جهان هستی و همچنین نقش موثراسلام در شكوفاسازی تمدن بشری درحيطه‌های مختلف وتشويق اسلام برتحصيل علم و دانش برهمه پيروان خود اشاره نمود. براساس همين مبانی،قرآن کریم ازپیامبر گرامی اسلام می خواهد که با منطق واستدلال اسلام را تبليغ كند:«ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»(سوره 16، ایه 125).
2) گروه دوم کسانی هستند که ازسرعناد واز روی علم وآگاهی با نقشه وهدفمند به تهاجم و مقابله با قرآن مشغول گردیده وعلاوه بر استفاده از ابزارهای عادی به صورت عملی نیزبه مقابله وتخریب می پردازند، منطق قرآن کریم درمقابل این افراد ایستادگی وصلابت است، چون آنها هجوم فرهنگی وفکری به حقایق اسلام را به دشمنی در عمل گسترش داده اند لذا قرآن کریم دفاع از تعالیم حیات بخش خود در مقابل این هجوم را واجب می داند وبا بیانی محکم این دشمنان را تهدید نموده ومی فرماید :«أُولَئِكَ یَلعَنُهُمُ اللّهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ»" .
3) گروه سوم هم کسانی هستند که ازسرجهل به مقابله با اسلام پرداخته اند سپس حقایق بر آنها روشن شده است و واقعا ازگذشته خود پشیمان هستند وتوبه نموده ا ند ، قرآن کریم با این افراد رفتاری کریمانه واز روی مهر دارد . وبا عفو از آنان می خواهد، حقیقتا به راه مستقیم ملتزم باشند وبه صالحین ورستگاران بپیوندند .
نتیجه مقابله با قرآن از منظر قرآن
این حرکت هم مانند همه حرکتهای افراطی و تخریب گرایانه در طول تاریخ محکوم به شکست ا ست واز نگاه قرآن کریم بیشترین آسیب و شکست متوجه خود دشمنان قرآن واسلام می شود ، خداوند متعال درقرآن فرموده : "ومن کفر فعلیه کفره " همه آسیبها وخسارتهای کفربرعلیه خود آنها می باشد .
درحرکت جاهلانه ومتعصبانه قرآن سوزی أخیربه خوبی صحت این پیش بینی قرآن مبنی بر خسارت عاملان اهانت به قرآن مشاهده می شود، چرا که با برملا شدن چهره منافقانه واهداف شوم آنها برای همه جهانیان، ضربه بسیار بزرگی برموقعیت اجتماعی منادیان دروغین آزادی،وارد آمد واکنون جوامع اسلامی وغیر اسلامی به خوبی اهداف پنهان آنان را دریافته اند . ودرطرف مقابل ، بر اساس وعده مسلّم قرآن کریم ، موج اسلام گرایی وگرایش به تعالیم قرآن درسراسر جهان افزایش می یابد وزمینه پیروزی نهایی مکتب نجات بخش اسلام برهمه ادیان و مکاتب دیگر فراهم خواهد گردید. انشاء الله .
"و نريد ان نمن على‏الذين استضعفوا فى‏الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم‏الوارثين."

معاون فرهنگی تربیتی
محمد رضا صالح
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات