تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
مشاهده RSS Feed

88060714

برای موفقیت در زندگی ...

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1390/12/14 در ساعت 07:24 قبل از ظهر (424 نمایش)1- برای موفقیت و شادی در تمام جنبه های زندگی تفكر مثبت امری ضروری است.

2- روابط اجتماعی، وضعیت جسمانی، شرایط مالی و موفقیت اجتماعی شما بازتاب دنیای درونی شماست.

3- نحوه عملكرد شما همیشه با زیربنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است.

4- رمزموفقیت دو چیز است: تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها ، و مشخص كردن انگیزه ها.

5- شما می توانید بهتر از این كه هستید باشید، ثروتمند تر از اكنون باشید و توانایی های بیشتری داشته باشید چون می توانید افكار غالب خود را تغییر دهید.

6- چون همیشه در انتخاب افكار خود آزاد هستید، كنترل كامل زندگی تان و تمامی آنچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست.

7- شیوه تفكر شما نشان دهنده ارزش ها، اعتقادات و انتظارات شماست.

8- تغییر، غیرقابل اجتناب است و چون دانش با روزافزون و تكنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته ، در حال حركت است.

9- هر جا كه هستید و هر چه كه هستید به خاطر آن است كه خودتان این طور خواسته اید.

10- مسئولیت كامل آنچه كه هستید، آنچه كه به دست آورده اید و آنچه كه خواهید شد بر عهده خود شماست.

11- عالم در نظم و تعادل كامل به سر می برد. شما همیشه پاداش كامل اعمالتان را می گیرید.

12- همیشه از همان دست كه می دهید از همان دست می گیرید. اگر از عالم بیشتر دریافت می كنید به این دلیل است كه می بخشید.

13- پاداش هایی كه در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد.

14- هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران كار و مطالعه كنید و توانایی های خود را افزایش دهید، در عرصه های مختلف زندگی خود نیز پیشرفت بیشتری به دست می آورید.
15- همه امیدها، رؤیاها، هدف ها و آرمان های شما در گرو سخت كوشی شماست.


آپدیت شده 1391/02/11 در 02:18 بعد از ظهر توسط مدیریت محتوایی انجمن

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات