تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
مشاهده RSS Feed

معاون فرهنگی تربیتی

قرآن و استشراق Orientalism بخش سوم

به این مطلب امتیاز بدهید
[1]. اسکندرلو، محمدجواد؛ مستشرقان و تاریخ­گذاری قرآن، قم، پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن، 1387ش، چاپ دوم، ص36.

[2]. زمانی، محمدحسین؛ شرق­شناسی و اسلام شناسی غربیان، قم، موسسه بوستان کتاب، 1385ش، چاپ اول، ص853.

[3]. رضوان، عمربن­ابراهیم؛ آراء المستشرقین حول­القرآن الکریم، ریاض، دارالطیبه، 1992م، چاپ اول، ج1، ص23.

[4]. صادقی، تقی؛ رویکرد خاورشناسان به قرآن، تهران، فرهنگ گستر، 1379ش، ص28.

[5]. شرق شناسی و اسلام شناسی غربیان، ص50 – 51.

[6]. همان، ص81.

[7]. صادقی، تقی؛ پیشین، ص35.

[8]. جمعی از اساتید با حضور آیت الله مکارم شیرازی، ناصر؛ مقاله­ی نشست علمی قرآن و مستشرقان، مجله قرآن و مستشرقان، شماره­ی دوم، تابستان 1386ش، ص 25.

[9]. شرق شناسی و اسلام شناسی غربیان، ص81.

[10]. ساسی، سالم­الحاج؛ نقدالخطاب الاستشراقی الظاهره الاستشراقیه و اثرها فی الدرسات الاسلامیه، بیروت، دارالمدار الاسلامیه، 2002م، چاپ اول، ص37 – 59.

[11]. زمانی، محمدحسین؛ در کتاب شرق شناسی و اسلام شناسی غربیان.

[12]. اعظم شاهد، رئیس؛ اعجاز قرآن از دیدگاه مستشرقان، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1386ش، چاپ اول، ص28 – 31.

[13]. مجله­ی قرآن و مستشرقان، نشست علمی، ص14 – 16.

[14] .History of quran.

[15]. داوود، عبدالقهار؛ الاستشراق و الدراسات الاسلامیه، اردن، دارالفرقان، چاپ اول، ص85 – 86.

[16]. پورطباطبائی، سیدمجید؛ مقاله­ی قرآن پژوهی گلدزیهر، مجله­ی قرآن و مستشرقان، شماره­ی دوم، تابستان 1386ش، ص 194 – 195.

[17]. داوود، عبدالقهار؛ پیشین، ص87.

[18]. عبدالله، محمد امین؛ الاستشراق فی السیره النبویه، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، 1417ق، چاپ اول، ص9.

[19]. مجله­ی قرآن و مستشرقان، نشست علمی، ص43.

[20]. مجله­ی قرآن و مستشرقان، نشست علمی، ص35.

[21]. داوود، عبدالقهار؛ پیشین، ص24.

[22]. مجله­ی قرآن و مستشرقان، نشست علمی، ص35 – 38.

[23]. داوود، عبدالقهار؛ پیشین، ص 26.

[24]. رضائی اصفهانی، محمدعلی؛ مقاله بررسی دائره المعارف قرآن لایدن، مجله قرآن و مستشرقان، شماره اول، زمستان 1385ش، ص60 – 68.

[25]. پیشین.

[26]. معرفت، محمدهادی؛ التمهید فی علوم القرآن، قم، موسسه فرهنگی تمهید، 1386ش، چاپ اول، ج7، ص 333 – 441.

[27]. معرفت، محمدهادی؛ مقاله­ی نقاط قوت و ضعف مطالعات مستشرقان، مجله­ی قرآن و مستشرقان شماره اول، زمستان 1385ش، ص12.

[28]. زمانی، محمدحسین؛ مستشرقان و قرآن، قم، بوستان کتاب، 1385ش، چاپ اول، ص93 – 95.http://www.pajoohe.com/fa/index.php?...tion&UID=37243
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات